Publikacje

Strona główna / Publikacje

Publikacje

Dignissimos asperiores vitae velit veniam totam fuga molestias accusamus alias autem provident. Odit ab aliquam dolor eius.

ArtykułyPublikacje

9 dni, 9 tygodni, 9 miesięcy.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

9 dni, 9 tygodni, 9 miesięcy

Przyszli rodzice oczekując z utęsknieniem potomstwa na hasło ,,rodzimy” reagują tak samo: cieszą się, ponieważ nadszedł w ich życiu najważniejszy moment – dzień narodzin dziecka. Dziewiątka to nic innego jak ciąża i związane z nią kolejno następujące po sobie etapy. Większość kobiet spóźniający się period lekceważy tłumacząc to zmianą klimatu, przepracowaniem czy stresem w ostatnim okresie albo... na ogół po 9 dniach zastanawiamy się czy to nie ciąża, i wykonujemy próbę ciążową. Zatem wiadomość o ciąży jest niewątpliwie niecodzienna. Następnym etapem jest dziewiąty tydzień ciąży, jakże ważny dla przyszłej matki, podczas badania ultrasonograficznego widać już bijące serduszko, dla każdej kobiety świadomość, że wewnątrz jej organizmu rozwija się inna istota nadaje jeszcze większej podmiotowości. Trzecim elementem zawartym w tytule jest dziewiąty miesiąc ciąży, uchodzi on za najbardziej dynamiczny, ponieważ kończy się porodem, to właśnie poród jet główną treścią poniższego opracowania i związane z nim odczucia nie tylko matek, lecz obojga rodziców. Żyjemy w dobie XXI-go wieku, nasz kraj należy do krajów rozwijających się gospodarczo, Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej podniosła swoje standardy w wielu dziedzinach, również w medycynie. W sposób znaczący metamorfozie poddano wyposażenie szpitali zarówno w aparaturę medyczną jak i wystój samego wnętrza szpitalnego. Bezpowrotnie zaniknął charakterystyczny zapach lizolu we wszystkich placówkach służby zdrowia.
Współczesne społeczeństwo, a przynajmniej zdecydowana jego większość całą uwagę kieruje na organizacje porodów w szpitalach. Wiele kobiet nie dopuszcza nawet myśli, że mogłyby rodzić inaczej, tzn. w innym miejscu. Zarówno o izbach porodowych, jak i porodach w domu całkiem jeszcze do niedawna słyszano od naszych babek lub starszych sąsiadek. Z rozwojem cywilizacji zmienia się również nasza kultura i oczekiwania, a wraz z nimi także nasze priorytety. Szpitale pozyskały certyfikat ISSO, dążąc do stworzenia w placówkach leczniczych miłej i przyjemnej atmosfery, aby pacjentka nie czuła się wyobcowana. Należy zadać sobie pytanie – czy to nam wystarczy ? Wielu z nas niejednokrotnie zachłysnęło się już ,,skażoną cywilizacją” i szuka jakich jakichkolwiek symptomów natury. Nasuwa się pytanie: - czy porody domowe to tylko relikt przyszłość, a może przyszłość inaczej ? Pisząc publikację udałam do jednej z poznańskich szkół rodzenia. Rozmowa z przyszłymi rodzicami na temat rodzenia w innych miejscach niż szpitale wywołała różne reakcje – od zainteresowania do irytacji; niektórzy z nich wypowiadali się na ten temat wręcz marginalnie. Pomimo tego, iż doskonale zdaję obie sprawę jak trudne stoi przede mną zadanie; postaram się poznać i ocenić jaką przyszłość mają dzisiaj porody w Polsce. Zarówno porody domowe jak i domy narodzin oprócz wad mają również wiele zalet, do których postaram się Państwa przekonać. Współczesny człowiek jest zobligowany do przestrzegania prawa w każdej sferze;w środowisku samych położnych również. Nowa ustawa daje nam bardzo szerokie uprawnienia. Obecnie zawód położnej zgodnie z ustawą o wykonywaniu zawodu daje jej pełną samodzielność w opiece na zdrową kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem. Drodzy rodzice oznacza to, iż położna ma prawo swój zawód wykonywać również poza szpitalem. Dotąd położne pracowały w silnie zhierarchizowanym środowisku medycznym. Ich pozycje ograniczało się do pełnienia roli pomocniczej wobec lekarza; przynajmniej była tak postrzegana. Rzeczywistość często była inna. Dzięki czujności, instynktowi i doświadczeniu zawodowemu położnej niejednokrotnie uniknięto traumatycznych sytuacji (...). Należy wspomnieć, iż położne oprócz podstaw nauki zawodu, ukończyły wiele kursów specjalistycznych, cały czas podnosząc swoje kwalifikacje. Uczęszczają i same organizują liczne szkolenia nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami, podnosząc tym samym swój prestiż zawodowy. Dzisiejsza położna wykazuje w pełni swoją psychiczną gotowość do zmierzenia się z nową rolą ,,wolnej” położnej. Ośmielę się dlatego zawód położnej przyrównać do rozwijającej się gałązki wielokwiatowej, której każdy kwiatek oznacza następny krok do przodu w samodzielności wykonywania tego zawodu. Nasuwa się tylko jedno proste stwierdzenie: każda zdrowa kobieta może czuć się bezpiecznie rodząc swoje dziecko poza terenem szpitala. Takim miejscem może być rodzinny dom.

Poród, obliczanie terminu porodu.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Poród, obliczanie terminu porodu.

Poród poprzedza ciąża, która prawidłowo powinna zakończyć się pomiędzy 37 a 42 tygodniem ciąży. W tym okresie w ciele kobiety ciężarnej zachodzi szereg licznych i następujących po sobie zmian wewnątrzustrojowych, które mają za zadanie przygotowanie jej organizmu do momentu ukończenia ciąży – czyli samego aktu porodu. Podczas dziewięciu miesięcy wyżej wspomniane procesy czuwają nad uzyskaniem odpowiedniego stopnia dojrzałości również dla płodu, który tuż po porodzie rozpocznie swoją samodzielną egzystencję poza organizmem matki. Poród, rozwiązanie czy rodzenie to najczęściej stosowane synonimy jakich używamy
Poród, obliczanie terminu porodu.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Spóźniony przylot bociana.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Spóźniony przylot bociana.

Niepłodność stanowi jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa, około 25 % płodnych kobiet zachodzi w ciążę w wybranym cyklu, jednak część długotrwale nie może doczekać się potomstwa. Niepłodność wg. WHO, to niezdolność do zajścia w ciążę, lub spłodzenia dziecka w ciągu 12 miesięcy regularnego współżycia bez zastosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych. Pracuję w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 18 lat ;w tym z 11-letnim stażem pracy w Klinice Niepłodnościi Endokrynologii Rozrodu. Z perspektywy przepracowanych lat,
Spóźniony przylot bociana.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Poród w domu.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Poród w domu.

Współcześni rodzice coraz częściej poród traktują jako ważne wydarzenie, świadczy o tym ich pełna świadomość tego, że bycie rodziną zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie przyjścia dziecka na świat; są do niego przygotowani nie tylko merytorycznie, ale także duchowo, bardzo dobrze wiedzą czego chcą, a czego nie są w stanie zaakceptować. „Domowi” rodzice to ludzie dojrzali, decydujący się na pójście inną drogą niż większość - nie zawsze łatwiejszą, w ten sposób realizują marzenia o tym, jak ich dziecko ma przyjść na świat. Zatem, czy narodziny domowe to krok wstecz czy krok do przodu ?
Poród w domu.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Cesarskie cięcie.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Cesarskie cięcie.

Jak mało która procedura medyczna, cięcie cesarskie uległo niezwykłym przeobrażeniom zarówno w zakresie wskazań, techniki jak też efektów wynikających z jego wykonania. Od zabiegu wykonywanego tylko na zmarłych dla ratowania płodu do operacji wybieranej przez kobiety jako alternatywę dla porodu naturalnego. Od 100% umieralności matek do minimalnego stopnia powikłań, porównywalnego z porodem drogami natury. Na opis cięcia cesarskiego natknąć się można już w greckich przekazach mitologicznych. Tak właśnie, dla ratowania życia płodu, Hermes miał wydobyć Dionizosa z ciała zmarłej Semele, a Apollo ocalił życie swego syna Eskulapa wydobywając go ze zmarłej w płomieniach Koronis.
Cesarskie cięcie.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim.

Należy pamiętać, że operacyjne sposoby ukończenia ciąży mogą prowadzić do wielu różnorodnych powikłań bezpośrednio związanych z procedurą operacyjną. Ryzyko występowania powikłań po porodach drogą brzuszną jest zdecydowanie wyższe w porównaniu do porodów drogami rodnymi. Wszelkie powikłania pooperacyjne zwiększają nie tylko zachorowalność, ale również umieralność matek w okresie okołoporodowym. Natomiast ryzyko występowania różnego rodzaju komplikacji po porodzie operacyjnym ze wskazań nagłych jest zdecydowanie większe niż w przypadku efektywnego cięcia cesarskiego. Powtórne cięcie cesarskie odznacza się wyraźnie znacznie większym niebezpieczeństwem
Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Cukrzyca ciężarnych.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Cukrzyca ciężarnych.

Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM), każdy stan hiperglikemiczny (nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy lub cukrzyca) pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet w ciąży. Stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto u 30-45% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu najbliższych 15 lat rozwija się cukrzyca typu 2. W każdym przypadku jest ważne rozróżnienie, czy wykrycie cukrzycy w ciąży jest cukrzycą ciążową, czy też nie wykrytą wcześniej cukrzycą przedciążową (ang. Pregestational Diabetes Mellitus, PGDM). W praktyce rozróżnienia na GDM i PGDM, jeśli nie ma jasnych
Cukrzyca ciężarnych.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Pandemiczne zakażenie wirusem grypy A (H1N1) u ciężarnych.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Pandemiczne zakażenie wirusem grypy A (H1N1) u ciężarnych.

Grypa jest ostrą, wirusową i bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego, wirusy grypy zawierają RNA; należą do rodziny orthomyxoviridae. Wyróżniamy trzy typy wirusa, tj. A, B, C. Wirus typu A jest przyczyną zachorowań prawie każdej zimy, powoduje epidemię średnio co 2-3 lata i pandemię co 10-15 lat. Wirus typu B jest również częstą przyczyną zachorowań co typ wirusa A; rzadko wywołuje pandemię. Wirus typu C często powoduje endemiczne zachorowania – zazwyczaj o łagodnym przebiegu. Wirus grypy zbudowany jest z rdzenia, składającego się z ośmiu połączonych ze sobą segmentów RNA o ujemnej polarności
Pandemiczne zakażenie wirusem grypy A (H1N1) u ciężarnych.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Lecznictwo szpitalne z podziałem na stopnie referencyjne.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Lecznictwo szpitalne z podziałem na stopnie referencyjne.

W Polsce blisko 100% liczba urodzeń noworodków przychodzi na świat w szpitalach państwowych jak i placówkach Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ). W powszechnych wypowiedziach często słyszymy, iż jeden kraj, a różna opieka w szpitalach. To prawda, ponieważ w jednym ośrodku leczniczym zwraca się uwagę na kwalifikacje personelu z naciskiem na ciągłe ich doskonalenie poprzez czynny udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, oraz sympozjach naukowych. W budowaniu zgranego zespołu medycznego nieodzownym czynnikiem warunkującym tworzenie jego składu, są również cechy
Lecznictwo szpitalne z podziałem na stopnie referencyjne.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016
Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej w trakcie i po rozwodzie.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej w trakcie i po rozwodzie.

Niniejsza praca w sposób ogólny podkreśla powszechną problematykę polskiego prawodawstwa i linii orzeczniczej, zgodnie z którą a priori przyjmuje się, że wyłącznie matka jest rodzicem uprawnionym i predysponowanym do sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Schemat będący pozostałością po czasach, w których obowiązywał sztywny podział ról rodzicielskich: na ojca któremu przypada w udziale wyłącznie praca zawodowa i matkę odpowiedzialną za opiekę nad dziećmi łącznie z prowadzeniem domu. Pozostałością po czasach, w których nie do pomyślenia było, aby ojciec uczestniczył w porodzie, zmieniał
Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej w trakcie i po rozwodzie.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Dane kontaktowe

Pro­szę o sko­rzy­sta­nie z fo­rmu­la­rza ko­nta­kto­we­go, po­sta­ram się odpo­wie­dzieć na Państwa zapytanie tak szy­bko, jak ty­lko bę­dzie to mo­żli­we. Preferuję ko­nta­kt w go­dzi­na­ch od 9.00-18.00, jednak w pi­lny­ch i wy­ją­tko­wy­ch sy­tu­acja­ch jestem do dyspozycji również w go­dzi­nach późniejszych, je­że­li nie odbio­rę połączenia, to niezwłocznie oddzwo­nię.

kontakt

1