Polityka plików cookies

Strona główna / Polityka Plików Cookies

Pliki cookies używane na stronie medULA

cookiesciasteczka

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki „cookies”, oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

  Medula.pl
  Urszula Wawrzyniak

 2. Kontakt ze mną możliwy jest poprzez:

  - adres elektroniczny ula@medula.pl,
  - telefonicznie pod numerem telefonu +48 692 575 675,
  - w przypadku kontaktu telefonicznego opłata jest zgodna z aktualnym cennikiem operatora.

 3. Strona internetowa Medula.pl wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych http://medula.pl do indywidualnych preferencji użytkownika, co pozwala rozpoznać urządzenie i w odpowiedni sposób wyświetlić stronę internetową,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej Medula.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Strona internetowa Medula.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”
   1. „cookies” sesyjne (ang. session cookies), są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania,
   2. „cookies” stałe (ang. persistent cookies), są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies”, bądź do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
 5. Strona internetowa Medula.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy oprogramowania w każdym czasie mogą zmienić konfigurację dotyczącą plików „cookies”, a parametry te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika.
  Szczegółowa informacja o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępna jest na stronach:
   1. Chrome: zarządzanie plikami cookie i danymi stron.
   2. Firefox: co to są ciasteczka, jak są używane i jak nimi zarządzać.
   3. Opera: pomoc opery - ciasteczka.
   4. Internet Explorer: jak skonfigurować i dostosować ustawienia plików cookie.
   5. Safari: ustawienia sieci w przeglądarce na telefonie, iPhone, iPadzie lub iPodzie.
 7. Ograniczenia stosowania plików „cookies” wpłyną na niektóre z funkcjonalności stron internetowych http://medula.pl, w szczególności:
   1. treści stron nie będą dopasowane do stosowanej rozdzielczości używanego oprogramowania,
   2. formularz logowania nie będzie zapamiętywał danych,
   3. pola haseł nie będą zapamiętywały danych.
 8. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w sekcji „Pomoc”, w menu wykorzystywanego oprogramowania.
 9. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie „cookies” wynika z przepisów ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.
  Pełna treść ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, wraz z późniejszymi zmianami, znajduje się na stronie: „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445.

Dane kontaktowe

Pro­szę o sko­rzy­sta­nie z fo­rmu­la­rza ko­nta­kto­we­go, po­sta­ram się odpo­wie­dzieć na Państwa zapytanie tak szy­bko, jak ty­lko bę­dzie to mo­żli­we. Preferuję ko­nta­kt w go­dzi­na­ch od 9.00-18.00, jednak w pi­lny­ch i wy­ją­tko­wy­ch sy­tu­acja­ch jestem do dyspozycji również w go­dzi­nach późniejszych, je­że­li nie odbio­rę połączenia, to niezwłocznie oddzwo­nię.

kontakt

1